Trol (The Norwegian explanatory dictionary)


Troldhaugen
Hop ved Bergen. Nina og Edvard Griegs hjem fra 1885, siden 1972 Bergen kommunes eiendom. Museum fra 1928. Konsertvirksomhet, bl.a. under Festspillene.
troll
overnaturlige vesener i nordisk folketro. De er kjempesvære og heslige, ofte med flere hoder; de holder til i berg, hvor de gjerne har samlet enorme skatter, og de tåler ikke dagslys, men sprekker om de overraskes ute idet solen renner.
Troll
navn på gassfelt i no. sektor av Nordsjøen. Feltet er et av verdens største gassfelt til havs. Reserver ca. 1300 mrd. Sm³ gass. Første funn ble gjort 1979. Feltet strekker seg over fire blokker. Funnene er gjort på meget dypt vann, ca. 300-350 m, og utbyggingen kan derfor bli komplisert og kostbar. Det finnes også et oljelag under gassen som trolig kan utvinnes ved å bore horisontale brønner. Reservoarbergart er sandsteiner fra slutten av jura. Produksjonsstart planlagt til 1996. Trollplattformen, verdens største oljeplattform, ble tauet ut på feltet i 1995.
Trolle, Gustaf
1488-1535, sv. geistlig, erkebiskop 1514. Som motstander av Sten Sture d.y. avsatt 1517, men innsatt på ny ved Christiern 2.s seier 1520. Var en av dommerne i prosessen som gikk forut for Stockholms blodbad. Da Gustav Vasa kom til makten 1523, flyktet han til Danmark; fulgte siden Christiern 2. til Norge. Falt i Grevefeiden.
trolleybuss (eng.)
skinneløs, elektrisk drevet buss som får strømtilførsel fra en dobbelt ledning opphengt over veibanen. Den første norske t.-bane bie åpnet i Drammen 1909.
Trollfjorden
fjordarm på Austvågøy, Lofoten, 2 km lang og bare 100 m bred ved innløpet. Innerst ligger kraftverkene Trollfjord I og II, som utnytter fallet fra Trollfjordvatnet, 168 m o.h.
trollhassel
Hamamelis, slekt med store busker som minner om hassel. Blomstrer tidlig om våren med gule blomster som har et rødbrunt beger. Hører hjemme i N-Amerika og Ø-Asia, flere arter er hardføre og nøysomme nok til å plantes i Norge, særlig i kysttrakter på Sør- og Vestlandet.
trollhegg
Rhumnus frangula, inntil 7 m høyt tre el. busk av t.-familien. Har grågrønn bark og små, grønnhvite blomster i skjerm. Får først røde, senere svarte, bærlignende steinfrukter, meget giftige. Vanligst N til Nord-Trøndelag. Click here -> 400x427 pix.
trollheggfamilien
Rhamnaceae, tofrøbladel plantefamilie med ca. 900 arter trær og busker i tropiske og tempererte strøk. I Norge to arter, geitved og trollhegg.
Trollheimen
fjellgruppe på grensen mellom Møre og Sør-Trøndelag. Høyeste topp Snota, 1668 m o.h. Turisthytter.
Trollhättan
bykommune i Älvsborgs län, Midt-Sverige, ca. 51 000 innb. Ligger ved Göta älv og Trollhättafallen, som driver et kraftverk på 220 000 kW. Betydelig industri, bl.a. SAAB-Scania A/B og Svenska Flygmotor AB.
trollkjerringspytt
skum som utskilles av enkelte sikadelarver.
trollkrabber
tifotkreps som ser ut som krabber, men er i slekt med eremittkreps. Vår t., Lithodes maja, er rød og tornet, med opptil 30 cm lange bein. Finnes på dypt vann langs hele kysten. I Stillehavet fanges king crab og → chatka.
chatka
el. "kongekrabbe". Paralithodes camtschaticus, trollkrabbe som lever i det nordlige Stillehav. Den har et beinspenn på 90 cm, og er gjenstand for et stort fiske. Satt ut i Barentshavet og har bredt seg til Finnmarkskysten.
Trollope [trålp], Anthony
1815-82, eng. forfatter. Skrev romaner fra eng. provinsliv, bl.a. Barchester Towers (1857), Doctor Thorne (1858).
trollsmør
Fuligo seplica, iøynefallende sitrongul slimsopp, 15-20 cm stor og skumaktig.
Trollstigveien
Møre og Romsdal, går gjennom Isterdalen mellom Åndalsnes og Valldalen (Sylte), 56 km. Kjent turistattraksjon pga. den slyngede oppstigningen langs bratte stup. Påbegynt 1916, åpnet 1936.
trolltare
dss. → stortare.
stortare
Laminaria hyperborea, vår største alge. Danner de store undersjøiske tareskogene langs hele kysten vår, mest på utsatte steder. Fra rotlignende festeorganer vokser det opp en loddrett. inntil 3 m høy, knudret stilk med en inntil 1 m bred, bladlignende del som er splittet i brede fliker. Tareskogen er tettest på 1-10 m dyp, men går ned til ca. 30 m. Tidl. ble s.-aske brukt til utvinning av soda for glassproduksjon; har nå betydelig verdi som råstoff for utvinning av alginater. Kalles også trolltare, palmetare, stokktare, stolpetare, hestetare, havtare, kurvtare.
Trolltindene
fjellrekke mellom Romsdalen og Isterdalen. Høyeste topp er Store Trolltind, 1797 m o.h. T. er et eldorado for eliteklatrere. Trollveggen, som er Europas høyeste overhengende stup, med et loddrett fall på 1000 m, er også blitt arena for fallskjermhopping.
trollurt
Circaea, flerårige skogsplanter av nattlysfamilien med gjennomskinnelig stengel, tynne blad og blekrøde blomster. Tre arter i Norge, mest vanlig er t., C. alpina, på fuktige steder.
trolovelse
eldre tid ekteskapsløfte som ble avgitt i nærvær av en prest; ble regnet som en forpliktelse til å inngå ekteskap. Er ofte blitt brukt i samme betydning som forlovelse.

From: CAPLEX (Cappelens Leksikon). J.W. Cappelen, Forlag AS, 1997. - 1248 p.


top | main

Created by Vlad Vasiliev on 25 Aug 2003
Last modified on 26 Aug 2003


Hosted by uCoz